logo

OCHRONA
DANYCH
OSOBOWYCH

Scroll


Ochrona danych osobowych

 

Od wielu lat doradzamy klientom w kluczowych projektach związanych z ochroną danych osobowych. Doświadczenie, którym dzielimy się z klientami, obejmuje przygotowanie firm do wdrożenia wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, wsparcie w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawa w procesie korzystania z nowych technologii, oraz reprezentowanie klientów w  postępowaniach przed organem nadzoru.

 

Pomagamy klientom na każdym etapie zbierania i wykorzystywania danych osobowych do celów nie tylko ściśle biznesowych, ale też w związku z zatrudnianiem pracowników. Posiadamy szerokie doświadczenie we wdrażaniu i stosowaniu w działalności przedsiębiorstw unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Od lat jesteśmy członkami International Association of Privacy Professionals, organizacji działającej globalnie i zrzeszającej prawników wyspecjalizowanych w ochronie danych osobowych. Marcin Lewoszewski został wybrany przez IAPP jako pierwszy w historii Polak, któremu powierzono funkcję Chair’a – IAPP KnowledgeNET w Polsce, powierzając mu szerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i budowanie społeczności profesjonalistów zajmujących się tym zagadnieniem.

 

Wybrane, indywidualne doświadczenie w zakresie Ochrony danych osobowych


 • wsparcie prawne klientów we wdrażaniu nowych projektów (np. wykorzystania beaconów, targetowania behawioralnego w działaniach marketingowych) w zakresie ochrony danych osobowych
 • udział w inwentaryzacji danych osobowych przetwarzanych przez administratorów
 • prowadzenie analizy luk pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO
 • przygotowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • przygotowanie klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów RODO
 • opracowywanie klauzul informacyjnych zgodnych z wymaganiami RODO
 • wsparcie prawne w tworzeniu procedur i obsłudze żądań podmiotów danych (np. w zakresie dostępu do danych, ich usuwania, przenoszenia lub ograniczania)
 • przygotowywanie testów ważenia uzasadnionego interesu oraz testów możliwości odmowy usunięcia danych
 • wsparcie mediów w zakresie stosowania przepisów RODO do działalności dziennikarskiej i artystycznej
 • analiza przypadków wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych oraz przygotowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych i zawiadomień do podmiotów danych
 • przygotowanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie wymagań art. 28 RODO
 • prowadzenie analiz w celu oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (Privacy Impact Assessment)
 • udział w kompleksowych projektach wdrożeniowych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • udział w procesie przygotowania kodeksów dobrych praktyk w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych
 • prowadzenie badań prawnych stanu ochrony danych osobowych w spółkach
 • doradztwo prawne w zakresie zapewnienia podstawy prawnej transferowania danych osobowych do państw trzecich, w tym przygotowanie klientów do transferu danych z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych i wiążących reguł korporacyjnych
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organem nadzorczym w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, w tym w postępowaniach kontrolnych (inspekcjach)
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organu nadzorczego
 • przygotowanie dokumentów upoważnień i poleceń przetwarzania danych osobowych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych

Pozostałe
specjalizacje
kancelarii