logo

PRAWO
NOWYCH
TECHNOLOGII

Scroll


Prawo nowych technologii

 

Pomagamy klientom prowadzić biznes w Internecie i biznes oparty o nowe technologie. Prawnicy kancelarii posiadają szerokie doświadczenie związane z handlem elektronicznym – w tym związane z ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem zgodności z prawem konsumenckim i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentujemy klientów w negocjacjach umów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem biznesu online.

 

Nasze doradztwo obejmuje aspekty regulacyjne świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym negocjowanie umów wdrożeniowych, tworzenie regulaminów świadczenia usług oraz doradztwo przy zarządzaniu własnością intelektualną wykorzystywaną dla świadczenia takich usług – przygotowujemy i opiniujemy umowy zawierane z dostawcami treści.

Wybrane, indywidualne doświadczenie w zakresie Prawa Nowych Technologii


 • przygotowanie kompleksowej umowy outsourcingu systemów mikropłatności
 • przygotowanie umowy o świadczenie usług call center
 • przygotowanie umowy dotyczącej sprzedaży i łączenia serwisów internetowych
 • wsparcie dla producenta sprzętu elektronicznego przy tworzeniu dedykowanego sklepu internetowego, które obejmowało doradztwo od fazy projektowej poprzez wdrożenie po nadzór powdrożeniowy oraz negocjacje z podmiotami zewnętrznymi
 • przygotowanie regulaminu oraz doradztwo przy tworzeniu sklepu internetowego dla jednego z liderów branży spożywczej oraz producenta produktów do karmienia dzieci
 • doradztwo dotyczące portali aukcyjnych: doradztwo dotyczące przygotowania i zmiany regulaminu oraz doradztwo przy wdrożeniu portalu aukcyjnego
 • doradztwo przy wdrożeniu programów lojalnościowych
 • doradztwo dla operatorów komórkowych i właściciela jednej z największych platform e-commerce w sprawach nabywania praw do treści w ramach serwisów
 • przygotowanie kompleksowej umowy o dostawę, wdrożenie i obsługę systemu IT umożliwiającego wystawianie faktur i obsługującego zamówienia
 • doradztwo przy negocjacjach umowy dotyczącej wdrożenia systemu obsługi zamówień online sieci pizzerii
 • przygotowanie i negocjowanie umów przenoszących prawa do zawartości stron internetowych
 • doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania w serwisach internetowych zdjęć udostępnianych przez internetowe banki zdjęć
 • przygotowanie spółek do zbycia (przeniesienia) serwisu internetowego
 • przygotowanie polityk prywatności, w tym polityki korzystania z plików cookie
 • wsparcie prawne przy korzystaniu z reklamy behawioralnej
 • doradztwo prawne w zakresie wykorzystania danych z publicznie dostępnych rejestrów, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • doradztwo w zakresie oferowania usług opartych o cloud-computing

Pozostałe
specjalizacje
kancelarii