logo

PRAWO
TELEKOMUNIKACYJNE

Scroll


Prawo telekomunikacyjne

 

Prawnicy kancelarii posiadają unikalne doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego, obejmujące m. in. prowadzenie kilkuset postępowań, w tym sporów regulacyjnych w imieniu największych operatorów oraz dostawców usług telekomunikacyjnych.

 

Prowadziliśmy postępowania przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Pomagaliśmy w negocjacjach umów międzyoperatorskich, a także doradzaliśmy przedsiębiorcom telekomunikacyjnym podczas prac legislacyjnych, w tym prac nad nowelizacjami Prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów wykonawczych.

 

Wybrane, indywidualne doświadczenie w zakresie Prawa Telekomunikacyjnego


 • Doradztwo podczas aukcji na częstotliwości służące technologii LTE oraz doradztwo w łącznie kilkunastu sprawach
  związanych ze zmianą rezerwacji częstotliwości czy unieważnienia przetargu na rezerwację częstotliwości
 • Obsługę spraw związanych z naruszeniem tajemnicy telekomunikacyjnej (w tym spraw związanych z marketingiem
  bezpośrednim)
 • Doradztwo przy tworzeniu systemy wymiany danych w sektorze telekomunikacyjnym
 • Doradztwo w zakresie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Obsługę sporów międzyoperatorskich dot. połączenia sieci (dostępu telekomunikacyjnego)
 • Doradztwo dla operatów w zakresie ofert ramowych (LLU, BSA, SOR, itp.), usługi WLR i dzierżawy łączy
 • Doradztwo w zakresie przygotowania regulaminów i cenników usług , kalkulacji kosztów czy dopłat do usługi powszechnej
 • Obsługę sporów dotyczących decyzji określających rynek i pozycję na rynku
 • Obsługę postępowań związanych z karami administracyjnymi (w tym kary 100 mln i 338 mln PLN)
 • Doradztwo w zakresie obowiązków rejestracji kart SIM na gruncie ustawy o zwalczaniu terroryzmu
 • Doradztwo w zakresie VoIP (Voice-over-IP) na gruncie prawa telekomunikacyjnego
 • Doradztwo w zakresie regulacyjnych aspektów tworzenia centrum danych (data center) w Polsce
 • Doradztwo w związku z wnioskami organów ścigania o udostępnienie adresów IP kierowanymi do serwisów internetowych
 • Doradztwo w sprawach unijnych przepisów o roamingu
 • Doradztwo regulacyjne dotyczące spraw własności intelektualnej na rzecz podmiotów działających na rynku OTT

Pozostałe
specjalizacje
kancelarii