logo
?>

logo

ANNA STĘPIEŃ


Anna Stępień jest aplikantką adwokacką II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis zdobywała doświadczenie w działach procesowych najbardziej prestiżowych kancelarii międzynarodowych i polskich. Udzielała również porad prawnych w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu postępowań administracyjnych, podatkowych, sądowoadministracyjnych, cywilnych, karnych i arbitrażowych oraz dokonywała analiz prawnych dla największych spółek operujących na polskim rynku z różnych sektorów gospodarki, głównie z sektora budowlanego, finansowego, nieruchomościowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa i podmiotów publicznych. W zakresie postępowań cywilnych zajmowała się głównie odpowiedzialnością deliktową, odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz w sporach budowlanych, nieruchomościowych i korporacyjnych. W zakresie postępowań karnych zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradzała również spółkom w sprawach związanych z pandemią wirusa COVID-19.