logo
?>

logo

DOMINIKA STANGRETT


Dominika Stangrett jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przy współpracy z Emory School of Law i Georgia State University College of Law. Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach w zakresie procesu cywilnego i prawa handlowego. Dominika była członkiem wielu kół naukowych, jak i również obecnie jest w zarządzie jednego z nich. Działała również w Radzie Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży. Do jej zainteresowań należy prawo ochrony danych osobowych oraz postępowanie cywilne.