logo
?>

logo

JOANNA OŻÓG


Joanna Ożóg jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii.

Od wielu lat specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, a także w obszarach prawa nowych technologii, telekomunikacji, własności intelektualnej oraz prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach, podmiotach consultingowych, jak również wewnątrz struktur grup kapitałowych branży telekomunikacyjnej oraz medialnej, w tym w wiodącej polskiej grupie medialno-telekomunikacyjnej w regionie CEE (telewizja, telefonia komórkowa, Internetu, media nowej generacji).

Jej doświadczenie obejmuje pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w spółkach medialno-telekomunikacyjnych, w których była odpowiedzialna za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych, w tym tworzenie polityk i procedur dotyczących ochrony danych, ocenę procesów biznesowych w świetle wymogów wynikających z RODO, przeprowadzanie audytów, negocjacje z dostawcami usług oraz klientami biznesowymi oraz współpracę z organem nadzorczym ochrony danych, w tym zgłaszanie naruszeń ochrony danych oraz udział w postępowaniach przed tym organem. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich szczebli personelu. Prelegentka oraz autorka licznych publikacji prasowych z tego obszaru.

Biegle posługuje się językiem angielskim.