logo
?>

logo

MARTA WILIŃSKA


Marta Wilińska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa oraz finansów i rachunkowości. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, szkołę prawa brytyjskiego, studia podyplomowe na kierunku prawo ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz kontynuuje edukację na studiach podyplomowych z prawa nowoczesnych technologii.

Od wielu lat specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa instytucji finansowych oraz prawa ochrony konsumentów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych.

Realizowała projekty audytowe i wdrożeniowe z zakresu prawa ochrony danych osobowych w krajowych i zagranicznych podmiotach z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem  podmiotów z rynku finansowego, a także prowadziła szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz doradzała klientom w zakresie kontroli Prezesa UODO, UOKIK i KNF.

Autorka publikacji i artykułów o tematyce ochrony danych osobowych i ubezpieczeń gospodarczych w tym współautorka komentarza do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Biegle posługuje się językiem angielskim