logo
?>

logo

PIOTR CHOCHOWSKI


Piotr Chochowski jest adwokatem z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności prawa telekomunikacyjnego. Zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych i zagadnieniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Doradzał największym operatorom telekomunikacyjnym na rynku w zakresie prowadzonej działalności telekomunikacyjnej oraz współpracy międzyoperatorskiej. Z sukcesem reprezentował przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Doradzał w sprawach o wielomilionowe odszkodowania należne za niewykonanie umowy przy największych projektach infrastrukturalnych. Doradzał podmiotom finansowym w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów dotyczących współpracy pomiędzy największymi operatorami telekomunikacyjnymi na rynku. Uczestniczył w precedensowych przedsięwzięciach obejmujących budowę wspólnej sieci radiowej przez głównych operatorów mobilnych w kraju oraz współpracę pomiędzy operatorem mobilnym a bankiem w świadczeniu usług bankowych klientom operatora.

Dane kontaktowe:

e: Piotr.Chochowski @ klmlaw.pl

t: +48 22 25 34567