logo

OCHRONA
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

Scroll


Ochrona własności intelektualnej

 

Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym ochrony praw autorskich, baz danych, znaków towarowych oraz know-how.

 

Pomagamy klientom zabezpieczyć ich prawa zarówno na etapie tworzenia własności intelektualnej (w tym w relacji pracodawca – pracownik, zamawiający – wykonawca), jaki i w trakcie przekształceń i zmian korporacyjnych (np. przy zbyciu części lub całości przedsiębiorstwa).

 

Oferujemy wsparcie w procesie ustalania, do kogo należą prawa własności intelektualnej, w procesie przenoszenia tych praw, a także w postępowaniach związanych z ochroną przed ich naruszeniem.

 

Przygotowujemy umowy oraz prowadzimy negocjacje umów związanych z nabywaniem utworów, w tym utworów audiowizualnych i programów komputerowych oraz dzieł złożonych z wielu różnych elementów.

 

Wybrane, indywidualne doświadczenie w zakresie Ochrony własności intelektualnej


 • przygotowanie umów dotyczących inwestowania w gry komputerowe oraz filmy fabularne
 • doradztwo dotyczące możliwości wykorzystania utworu do stworzenia filmu fabularnego pod kątem zmienianych na przestrzeni lat o wygaśnięciu praw autorskich
 • prowadzenie postępowań arbitrażowych i sądowych mających na celu odzyskanie domen internetowych
 • przygotowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe lub umów licencyjnych na korzystanie z utworów architektonicznych i projektów technicznych
 • negocjowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów tworzonych przez scenarzystów i twórców koncepcji wyposażenia wnętrz
 • doradztwo prawne w zakresie praw ghost-writerów w odniesieniu do ich roszczeń do książek biograficznych
 • przygotowanie i negocjowanie umów przenoszących prawa do utworów tworzonych przez agencje reklamowe (filmy, reklamy)
 • wsparcie prawne w projektach wdrożenia systemów informatycznych (w tym SaaS, PaaS)
 • analizy prawne mające na celu ustalenie uprawnionego do programów komputerowych
 • wsparcie prawne w zakresie wykorzystania awatarów celebrytów w grach komputerowych
 • analizy prawne stanu praw własności intelektualnej wytworzonej w początkowej działalności startupów (uprawnienie do korzystania z wynalazków, wzorów przemysłowych, know-how, praw autorskich)
 • doradztwo prawne w zakresie towarów podrabianych i tzw. look-alike, w tym zabezpieczenie dowodów i prowadzenie spraw sądowych
 • wsparcie w procesie przekształcania firm (połączenie, wydzielenie) mające na celu zapewnienie możliwości kontynuacji korzystania z własności intelektualnej
 • przygotowanie umów licencyjnych lub przenoszących prawa do baz danych

Pozostałe
specjalizacje
kancelarii