logo
?>

logo

HIERONIM DĄBROWSKI


Hieronim Dąbrowski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest organizowane przez Emory University, Georgia State University i Uniwersytet Warszawski.

Doradza Klientom przede wszystkim w sprawach dotyczących szeroko pojętego prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawa komunikacji elektronicznej, e-commerce i prawa autorskiego. Wspiera Klientów również w prawie umów, w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, a także w postępowaniach przed UOKiK, UODO i UKE.

Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis, zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych, w spółkach z branży telekomunikacyjnej i biotechnologicznej, a także w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. 

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa cyberbezpieczeństwa. Uczestnik Prawniczych Seminariów Doktorskich organizowanych w ramach Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.