logo
?>

logo

ROBERT BRODZIK


Robert Brodzik jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht na wydziale prawa Uniwersytetu Kolońskiego.

Robert specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności ochronie danych osobowych oraz regulacjach usług cyfrowych. Przeprowadził wdrożenie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w ponad 30 przedsiębiorstwach z różnych sektorów i branż, m.in. bankowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz marketingowej. Robert wielokrotnie doradza klientom w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełnił funkcję inspektora ochrony danych oraz prowadził szkolenia z prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Specjalnością Roberta są regulacje cyfrowe, w szczególności oparte o europejską strategię w zakresie danych, m.in. akt o usługach cyfrowych (DSA), akt w sprawie zarządzania danymi (DGA), akt w sprawie sztucznej inteligencji (AIA), akt w sprawie kryptotaktywów (MiCA) oraz akt w sprawie danych (Data Act).

Robert jest autorem publikacji i artykułów o tematyce ochrony danych osobowych, w tym jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.