logo

Prywatność. Prawo nowych technologii.
Szyte na miarę.

logo

PRAWO
TELEKOMUNIKACYJNE

PRAWO
NOWYCH TECHNOLOGII

OCHRONA
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

Scroll

Wspólnicy o kancelarii


MARCIN LEWOSZEWSKI

“Uważnie przyglądamy się rynkowi i uczymy się nowych trendów, dzięki czemu rozumiemy potrzeby biznesowe klientów. Nasza praca to nie tylko znajdywanie rozwiązań prawnych, ale wyszukiwanie takich rozwiązań, które pomogą klientom w rozwinięciu ich działalności, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii.”

ANNA KOBYLAŃSKA

“Doradzamy w tych dziedzinach prawa, które najbardziej lubimy i którymi się pasjonujemy. Nasi klienci widzą to zaangażowanie i cenią nas za to. Często nawiązujemy ciepłe i długotrwałe relacje z osobami reprezentującymi naszych klientów – dla nas to źródło satysfakcji i podstawa udanej współpracy.”

ARWID MEDNIS

“Dołączyłem do Anny i Marcina, ponieważ mamy podobne doświadczenia zawodowe i przemyślenia na temat biznesu. Po latach pracy w korporacjach i dużych kancelariach zapragnęliśmy wszyscy większej niezależności. Ale większa swoboda, to większa odpowiedzialność, która wymusza jak najlepsze zrozumienie potrzeb klienta. Zdajemy sobie również sprawę, że klient potrzebuje nie tylko wysokiej jakości doradztwa, ale i szerszego zrozumienia jego spraw. Mamy zespół, który jest w stanie to zapewnić.”

logo

O nas


Stworzyliśmy wyspecjalizowaną kancelarię prawną, której celem jest zapewnienie wsparcia naszym klientom w ochronie ich dóbr niematerialnych oraz rozwijaniu biznesu opartego na nowych technologiach i danych.

Nasz cel to zapewnianie pełnego, specjalistycznego wsparcia w kluczowych problemach naszych klientów – jesteśmy nieustannie blisko nich, dostarczając najbardziej precyzyjnych, jasnych i nastawionych na realizowanie ich planów biznesowych porad prawnych – zawsze szytych na miarę ich biznesu.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, zdobytym w renomowanych kancelariach międzynarodowych działających w Polsce.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie praw autorskich, praw pokrewnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, know-how, ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa prasowego i prawa reklamy.Świadczymy wsparcie w dostosowaniu działalności gospodarczej do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wypracowujemy bezpieczne rozwiązania prawne dla nowych form zbierania i wykorzystania danych, w tym danych osobowych, np. przy użyciu dronów, mediów społecznościowych, analiz Big Data, czy Internetu Rzeczy.

SPECJALIZACJE


OCHRONA
DANYCH
OSOBOWYCH

Przygotowanie firm do wdrożenia wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, wsparcie w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawa w procesie korzystania z nowych technologii oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organem nadzoru.

OCHRONA
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

Pomagamy klientom zabezpieczyć ich prawa zarówno na etapie tworzenia własności intelektualnej (w tym w relacji pracodawca – pracownik, zleceniodawca – wykonawca), jaki i w trakcie przekształceń i zmian korporacyjnych (np. przy zbyciu części lub całości przedsiębiorstwa).

PRAWO
NOWYCH
TECHNOLOGII

Pomagamy klientom w ustalaniu uprawnień do korzystania z nowych technologii, uzyskaniu praw do niezakłóconego korzystania z nich, a także w ochronie przed roszczeniami mogącymi powstać na skutek korzystania z nowych technologii.

PRAWO
TELEKOMUNIKACYJNE

Posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego, obejmujące kilkaset postępowań, w tym sporów regulacyjnych największych operatorów telekomunikacyjny oraz dostawców usług telekomunikacyjnych.

ZESPÓŁ


ANNA KOBYLAŃSKA, ADWOKAT - WSPÓLNIK

Anna Kobylańska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Przed założeniem własnej kancelarii, przez kilkanaście lat prowadziła praktyki Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Nowych Technologii i Danych Osobowych w międzynarodowych firmach prawniczych.

Anna specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa mediów i reklamy, prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących ochrony domen internetowych, wykorzystania nowych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (Internet Rzeczy, analizy Big Data, targetowanie behawioralne) i wdrożeń systemów informatycznych. Uczestniczyła także w projektach oceny potencjału startupów technologicznych w kontekście wytwarzanej przez nie własności intelektualnej. W zakresie wdrożenia wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pracowała dla klientów z sektora finansowego, branży medialnej, samochodowej, handlu detalicznego (retail), sektora farmaceutycznego oraz doradztwa biznesowego.

Jest autorką jednej z pierwszych publikacji książkowych w Polsce na temat „Ochrony znaków towarowych w Internecie” oraz współautorem książek „Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców” oraz „Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersqautting. A European Perspective”. Przez kilka kadencji uczestniczyła w pracach komitetów INTA (International Trademark Association, międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu ochrony znaków towarowych), w tym w kadencji 2016 – 2017 – w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych. Jest wykładowcą w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Jest członkiem International Association of Privacy Professionals oraz członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. stosowania RODO.

Prowadzona przez Annę praktyka prawa ochrony danych osobowych została wyróżniona w 2017 roku w rankingu kancelarii regulacyjnych Polityka Insight. Rokrocznie od 2012 roku Anna jest też wyróżniana w rankingach Chambers and Partners Europe w kategorii TMT – ochrona danych osobowych.

Kontakt:

e: Anna.Kobylanska @ klmlaw.pl

t: +48 515 975 705

MARCIN LEWOSZEWSKI, RADCA PRAWNY - WSPÓLNIK

Marcin Lewoszewski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przed dołączeniem do kancelarii, przez ponad siedem lat współpracował w ramach zespołu TMT z jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawniczych z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, przez dwa lata, pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Od lat Marcin doradza klientom, których najcenniejszym aktywem są dane osobowe. W ostatnim czasie pomagał polskiemu producentowi gier komputerowych działającemu globalnie w dostosowaniu procesów biznesowych do wymogów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. W podobnym zakresie wspierał jeden z największych w Polsce podmiotów prowadzących badania kliniczne na zlecenie. Doradzał także dużej grupie kapitałowej działającej na rynku finansowym w związku z naruszeniami ochrony danych osobowych. Pomagał jednej z największych korporacji na świecie w procesie akceptacji wiążących reguł korporacyjnych w postępowaniu przed polskim organem ochrony danych.

Obecnie reprezentuje przed sądem stronę postępowania zakończonego nałożeniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pierwszej w Polsce kary pieniężnej na administratora, którego działalność opiera się na przetwarzaniu danych z publicznie dostępnych rejestrów.

Jego doświadczenie niezwiązane z ochroną danych osobowych skupia się wokół nowych technologii – doradza wiodącym markom działającym na globalnym rynku mediów i telekomunikacji, m.in. w zakresie usług OTT (media streaming, VoIP).

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce ochrony danych osobowych – publikował między innymi w polskiej edycji Harvard Business Review, w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, oraz z granicą – w BNA Bloomberg, IAPP PrivacyTracker czy DataGuidance. Jest współautorem rozdziału w książce poświęconej polskim regulacjom ochrony danych osobowych „The Law Reviews: the Privacy, Data Protection and Cybersecurity”. Był wielokrotnie cytowany przez profesjonalną prasę w Polsce i za granicą, w tym przez opiniotwórczy Politico. Niezależnie od pracy w kancelarii, jest redaktorem naczelnym kwartalnika Informacja w Administracji Publicznej, wydawanego przez C.H. Beck.

W 2016 r. został wyselekcjonowany przez International Association of Privacy Professionals, globalnie działającej organizacji skupiającej profesjonalistów zajmujących się ochroną danych osobowych, jako co-chair IAPP KnowledgeNET Poland. Dziennik Gazeta Prawna wskazał go jako jednego z 30 najlepiej zapowiadających się prawników w Polsce przed 30 rokiem życia.

Kontakt:

e: Marcin.Lewoszewski @ klmlaw.pl

t: +48 604 817 352

ARWID MEDNIS, RADCA PRAWNY - WSPÓLNIK

Dr hab. Arwid Mednis jest radcą prawnym, specjalizującym się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie ochrony danych osobowych i prawie telekomunikacyjnym. Zajmuje się także kwestiami cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz dostępem do informacji publicznej.

Specjalnością Arwida jest także prawo administracyjne, w szczególności prawo samorządu terytorialnego oraz partnerstwo publicznoprywatne.

W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.

Podczas prac nad regulacjami wdrażającymi Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) był ekspertem z ramienia instytucji publicznych i prywatnych

Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Arwid Mednis pracuje również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa łączności elektronicznej oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorem licznych publikacji z powyższych dziedzin.

Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory, Legal 500 EMEA oraz Legal Experts EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennika Rzeczpospolita (m. in. lider w dziedzinie ochrony danych osobowych w 2018 i 2019).

Kontakt:

e: Arwid.Mednis @ klmlaw.pl

t: +48 510 087 786

PIOTR CHOCHOWSKI, ADWOKAT - OF COUNSEL

Piotr Chochowski jest adwokatem z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności prawa telekomunikacyjnego. Zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych i zagadnieniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Doradzał największym operatorom telekomunikacyjnym na rynku w zakresie prowadzonej działalności telekomunikacyjnej oraz współpracy międzyoperatorskiej. Z sukcesem reprezentował przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Doradzał w sprawach o wielomilionowe odszkodowania należne za niewykonanie umowy przy największych projektach infrastrukturalnych. Doradzał podmiotom finansowym w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów dotyczących współpracy pomiędzy największymi operatorami telekomunikacyjnymi na rynku. Uczestniczył w precedensowych przedsięwzięciach obejmujących budowę wspólnej sieci radiowej przez głównych operatorów mobilnych w kraju oraz współpracę pomiędzy operatorem mobilnym a bankiem w świadczeniu usług bankowych klientom operatora.

Dane kontaktowe:

e: Piotr.Chochowski @ klmlaw.pl

t: +48 22 25 34567

ROBERT BRODZIK, SENIOR ASSOCIATE - ADWOKAT

Robert Brodzik jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht na wydziale prawa Uniwersytetu Kolońskiego.

Robert specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności ochronie danych osobowych oraz regulacjach usług cyfrowych. Przeprowadził wdrożenie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w ponad 30 przedsiębiorstwach z różnych sektorów i branż, m.in. bankowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz marketingowej. Robert wielokrotnie doradza klientom w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełnił funkcję inspektora ochrony danych oraz prowadził szkolenia z prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Specjalnością Roberta są regulacje cyfrowe, w szczególności oparte o europejską strategię w zakresie danych, m.in. akt o usługach cyfrowych (DSA), akt w sprawie zarządzania danymi (DGA), akt w sprawie sztucznej inteligencji (AIA), akt w sprawie kryptotaktywów (MiCA) oraz akt w sprawie danych (Data Act).

Robert jest autorem publikacji i artykułów o tematyce ochrony danych osobowych, w tym jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych.

MATEUSZ KRYŚCIAK, SENIOR ASSOCIATE - RADCA PRAWNY

Mateusz Kryściak jest radcą prawnym w warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Prawo Nowoczesnych Technologii.

Mateusz specjalizuje się w dwujęzycznym doradztwie polskim i zagranicznym podmiotom w obszarze prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych czy e-commerce. Swoją wiedzę wykorzystuje działając na rzecz klientów prowadzących działalność w różnych sektorach, w tym podmiotów z branży IT, bankowej, medialnej, e-commerce, farmaceutycznej czy budowlanej. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz spółek publicznych (transport /energetyka) oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie obsługi korporacyjnej. Brał udział w transakcjach M&A, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Obecnie Mateusz uczestniczy w projektach z zakresu prawa ochrony danych osobowych, począwszy od tworzenia i weryfikacji rozwiązań oraz dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych po mapowanie przepływów danych osobowych, wykonywanie analiz ryzyka (w tym oceny skutków dla ochrony danych) czy obsługę praw osób, których dane dotyczą. Bierze udział w procesie tworzenia pierwszych w Polsce wiążących reguł korporacyjnych. Doradza również w obszarze organizacji działań marketingowych w tym w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi marketingowych oraz sposobów profilowania użytkowników stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Mateusz bierze udział w procesach wdrożeniowych IT (w tym agile) obejmujących tworzenie i opiniowanie kompletnej dokumentacji obejmującej w szczególności umowy. Bierze także udział w badaniach due diligence m.in. z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych i prawa autorskiego.

Odpowiadał również m.in. za wdrożenie rozwiązań e-commerce dla lokalnych i zagranicznych podmiotów przenoszących działalność do Polski. Doradzał agencjom HR i podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego oraz cyberbezpieczeństwa. Wspierał klientów prowadzących działalność w obszarze kryptowalut.

JOANNA OŻÓG, SENIOR ASSOCIATE - RADCA PRAWNY

Joanna Ożóg jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii.

Od wielu lat specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, a także w obszarach prawa nowych technologii, telekomunikacji, własności intelektualnej oraz prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach, podmiotach consultingowych, jak również wewnątrz struktur grup kapitałowych branży telekomunikacyjnej oraz medialnej, w tym w wiodącej polskiej grupie medialno-telekomunikacyjnej w regionie CEE (telewizja, telefonia komórkowa, Internetu, media nowej generacji).

Jej doświadczenie obejmuje pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w spółkach medialno-telekomunikacyjnych, w których była odpowiedzialna za bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych, w tym tworzenie polityk i procedur dotyczących ochrony danych, ocenę procesów biznesowych w świetle wymogów wynikających z RODO, przeprowadzanie audytów, negocjacje z dostawcami usług oraz klientami biznesowymi oraz współpracę z organem nadzorczym ochrony danych, w tym zgłaszanie naruszeń ochrony danych oraz udział w postępowaniach przed tym organem. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich szczebli personelu. Prelegentka oraz autorka licznych publikacji prasowych z tego obszaru.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

MARTA WILIŃSKA, SENIOR ASSOCIATE - ADWOKAT

Marta Wilińska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa oraz finansów i rachunkowości. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, szkołę prawa brytyjskiego, studia podyplomowe na kierunku prawo ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz kontynuuje edukację na studiach podyplomowych z prawa nowoczesnych technologii.

Od wielu lat specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa instytucji finansowych oraz prawa ochrony konsumentów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych.

Realizowała projekty audytowe i wdrożeniowe z zakresu prawa ochrony danych osobowych w krajowych i zagranicznych podmiotach z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem  podmiotów z rynku finansowego, a także prowadziła szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz doradzała klientom w zakresie kontroli Prezesa UODO, UOKIK i KNF.

Autorka publikacji i artykułów o tematyce ochrony danych osobowych i ubezpieczeń gospodarczych w tym współautorka komentarza do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Biegle posługuje się językiem angielskim

ANNA STĘPIEŃ, ASSOCIATE - APLIKANTKA ADWOKACKA

Anna Stępień jest aplikantką adwokacką II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis zdobywała doświadczenie w działach procesowych najbardziej prestiżowych kancelarii międzynarodowych i polskich. Udzielała również porad prawnych w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu postępowań administracyjnych, podatkowych, sądowoadministracyjnych, cywilnych, karnych i arbitrażowych oraz dokonywała analiz prawnych dla największych spółek operujących na polskim rynku z różnych sektorów gospodarki, głównie z sektora budowlanego, finansowego, nieruchomościowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa i podmiotów publicznych. W zakresie postępowań cywilnych zajmowała się głównie odpowiedzialnością deliktową, odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz w sporach budowlanych, nieruchomościowych i korporacyjnych. W zakresie postępowań karnych zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradzała również spółkom w sprawach związanych z pandemią wirusa COVID-19.

HIERONIM DĄBROWSKI, Associate - Prawnik

Hieronim Dąbrowski jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest organizowane przez Emory University, Georgia State University i Uniwersytet Warszawski.


Doradza Klientom przede wszystkim w sprawach dotyczących szeroko pojętego prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawa komunikacji elektronicznej, e-commerce i prawa autorskiego. Wspiera Klientów również w prawie umów, w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, a także w postępowaniach przed UOKiK, UODO i UKE.


Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis, zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych, w spółkach z branży telekomunikacyjnej i biotechnologicznej, a także w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. 


Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa cyberbezpieczeństwa. Uczestnik Prawniczych Seminariów Doktorskich organizowanych w ramach Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

ADAM BIELSKI, JUNIOR ASSOCIATE - PRAWNIK

Adam Bielski jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje pierwsze doświadczenie zdobywał w naszej kancelarii, zajmując się prawem telekomunikacyjnym i ochrony danych osobowych. Posługuje się biegle angielskim i niemieckim. Adam jest członkiem koła naukowego zawodów prawniczych WPiA UW. Do jego zainteresowań należą języki obce oraz prawo ochrony danych osobowych.

DOMINIKA STANGRETT, JUNIOR ASSOCIATE - PRAWNICZKA

Dominika Stangrett jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przy współpracy z Emory School of Law i Georgia State University College of Law. Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach w zakresie procesu cywilnego i prawa handlowego. Dominika była członkiem wielu kół naukowych, jak i również obecnie jest w zarządzie jednego z nich. Działała również w Radzie Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole ds. Młodzieży. Do jej zainteresowań należy prawo ochrony danych osobowych oraz postępowanie cywilne.